O gabionech

Gabiony jsou drátokamenné konstrukce osazované na sucho. Jsou skládány ze sítí a výplňového materialu (např. kamenivo).

Gabionový koš má nejčastěji tvar kvádru a jednotlivé prvky se k sobě vzájemně spojují montážními spirálami, čímž lze dosáhnout požadovaného tvaru, jak
do výšky, šířky i délky. Volba vzhledu je tak velice variabilní a plně se přizpůsobí vašim potřebám.

síť

Nejdůležitější částí gabionové konstrukce je síť a nebo celý koš, který je z drátu Galfan, který je odolný proti poškození  a má dlouhou životnost. Tato síť je dále naplňována výplňovým materiálem, kterým je nejčastěji přírodní lomový kámen, ale může se jednat také o jiný recyklovaný stavební materiál. Materiály je možné různě kombinovat a v případě volby kamene je možné volit různou frakci (velikost) nebo barvy
a tvořit tak variace vhodné nejen pro praktické, ale rovněž pro estetické využití.

Gabiony jsou význačné svou cenovou dostupností a žádnou údržbou. Kamkoliv se umístí, tak vypadají přirozeně a esteticky se začlení do okolního prostředí. Montáž lze provádět v jakoukoli roční dobu. Pokud je po čase potřeba gabionovou stěnu odstranit, jedná se o rychlý a snadný proces, stačí jednotlivé prvky rozebrat a dále použít nebo recyklovat, takže nezatěžují přírodu. Trvanlivost tohoto vodopropustného stavebního prvku je přibližně třičtvrtě století.