Opěrná zeď z gabionu

Zídky a terasy 14Stěny, které se skládají z gabionů, jsou voděodolné stavby, které propouští vodu. Opěrné gabionové zdi reprezentují moderní koncept, který spojuje přírodní kámen a kov. Kovová konstrukce z ocelových drátů je pevná, stálá, nepodléhá korozi a zajišťuje fixaci výplně. Výjimečnou vlastností gabionových zdí je jejich nízká pořizovací cena. Náklady na stavbu se tak oproti jiným možným existujícím řešením výrazně sníží. Zdi tvořené gabiony jsou ekologické stavby, které vizuálně nenarušují přírodu. 
Opěrné drátokamenné stěny a zdi perfektně přenáší zemní tlak, a proto se využívají pro stabilizaci svahů a půdy proti erozi a sesuvům. Opěrnou zeď z gabionů je možné použít pro výstavbu a rekonstrukci železnic, silnic, mostů, lanovek, obchodních center, zahrad, parků, vodních toků atd.

Statický výpočet opěrné zdi není nutný, jestliže se jedná o zeď s maximální výškou 1 metr. V opačném případě je potřeba, aby odborník provedl statický výpočet. Volba správného vyztužení a spojovacích prvků zajistí, aby se konstrukce nevyboulila. Cena gabionové zídky závisí na velikosti, počtu pohledových stran, množství a rozsahu zemních prací. I tak se jedná o cenově dostupné řešení, které příliš nezatíží váš rozpočet.