Životnost gabionů

Recyklace-eko1Gabion je plně recyklovatelná pravoúhlá drátokamenná konstrukce vyplněná nejčastěji kamenivem. Stavba gabionu je prováděna nasucho, a proto je více méně nenáročná na realizaci. I obyčejný člověk s potřebnými znalostmi v oboru je schopen si postavit vlastní gabionovou konstrukci, která se majiteli odvděčí dlouhou životností a přírodním vzhledem. Odhadovaná životnost je minimálně šedesát let. V porovnání s jinými možnostmi, které má zákazník k dispozici v poměru kvality a ceny, je gabionová konstrukce jasným vítězem. Konstrukce gabionů se realizují přímo na stavbě. Abychom zajistili vysokou životnost gabionové konstrukce, je vhodné volit pletivo s protikorozní ochranou. Drát by měl být povrchově upraven Galfanem. V případě využití konstrukce v agresivním prostředí, kam řadíme slanou mořskou vodu, průmyslové oblasti a místa, kde je zvýšená hrozba výskytu koroze, se doporučuje materiál upravit poplastováním.

Vzhled i životnost gabionu rovněž záleží na výběru vhodného výplňového materiálu, kterým je v mnoha případech lomový kámen. Frakce kamene musí být vždy větší než je velikost ok sítě, jinak může dojít k rozpadu gabionu. Také založení základové spáry je důležité. Nejvhodnější je gabionový koš zakládat na zhutněnou základovou spáru se štěrkodrtí. U konstrukcí vyšších než jeden metr je důležité statické posouzení odborníkem, což nám zajistí pevnou a stálou gabionovou stěnu, která drží svůj tvar.